Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้การต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน
(DGRV: Deutscher
Genossenschafts – und Raiffeisenverband e.V.)
ประจำสำนักงานกรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
การจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อพัฒนาการเขียน
รายงานผู้สอบบัญชี
(Audit Report Working Group) และการจัดการโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี
(Risk Oriented Audit Report)
ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional