Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมกับ สอ.มช. มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ จ.เชียงใหม่    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างห้องเก็บวัสดุการเกษตร
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional