Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นำโดย
นางสาวศิราภรณ์ โคตรชมภู นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
เพื่อให้ความรู้ด้านการจดบันทึก
บัญชีที่ถูกต้อง และเสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) จำนวน 2 ตำบล
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional