Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าร่วม
จัดนิทรรศการโครงการ"จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ และนำบริการของรัฐทุกประเภทออกให้บริการประชาชน ร่วมถึงแจกถุงยังชีพให้แก่
ประชาชน ณ วัดพุทธคามนิคม บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ที่ 5 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
โดยมีนางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคคลกรใน
สำนักงานฯ แนะนำการทำบัญชี มีเงินออมให้แก่ประชาชน ซึ่งให้ความสนใจมารับบริการจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional