Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธี
ณ วัดลำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional