Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. อุดรธานี ร่วมบูรณาการโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทยรวมใจคลายหนาว      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมบูรณาการโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย
รวมใจคลายหนาว โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
จำนวน 1,000 บาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม จังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional