Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้ความรู้เรื่อง บัญชีครัวเรือนเครื่องมือสู่เศรษฐกิจพอเพียง       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวยุพิน วะรงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
บัญชีครัวเรือนเครื่องมือสู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะครูวิทยากรจากศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยุห์ และประชาชนทั่วไป
นเขตพื้นที่อำเภอพยุห์ เข้าร่วมรับฟัง รวม 77 ราย ณ หอประชุมอำเภอพยุห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional