Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมแข่งขันกีฬา บูรณาการงาน "หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ”       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
  นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมข้าราชการ
  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานบูรณาการ "หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ” ประจำปี 2559
(งานกีฬาภายในกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ) ณ สถานีพัฒนาที่ดิน บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
       ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร เห็นถึง
  ความสำคัญของการออกกำลังกาย ในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ที่ดี ลดความเครียด
  ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ รว่มแข่งขันในทีม
  สีชมพู โดยผลการแข่งขัน สีชมพูได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กีฬา เปตองหญิง และรางวัล
  กองเชียร์ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ กิจกรรมในช่วงเย็น ยังจัดให้มีการประกวดการแต่งกายขวัญใจ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชายและหญิง Style Country cowboy โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน
  200 คน.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional