Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวอาวรณ์ ฝั้นเฝือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้ง
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional