Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2559     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2559

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน
ในเดือนถัดไป
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional