Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย สอนแนะการทำบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ในโครงการ "บัญชีหนูน้อย ร้อยดวงใจ ในครัวเรือน”     เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย
นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
จัดกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
รวม 104 คน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
เห็นความสำคัญของการทำบัญชี สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม
แจกของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ในชุมชนของทางโรงเรียน ณ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
บ้านหัวแม่คำ
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional