Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรดีเด่น (สาขาบัญชีฟาร์ม) ดีเด่นระดับภาค
ประจำปี 2558
โดยมีนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุม
และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional