Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำบัญชี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ "     เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย
นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
พร้อมด้วยบุคลากร
ภายในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำบัญชี
หลักสูตร "การจัดทำบัญชี
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ
ในการทำบัญชีและร่วมรณรงค์ปลูกฝังกับเยาวชนให้รู้จักการทำบัญชี รู้จักรายรับ-
รายจ่าย การออม และหลักการของสหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมดี คชายั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน
ณ ห้องประชุม ดิโอโซน รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional