Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.สุราษฎร์ธานี     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นำโดย
นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
และเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาส
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยครูบัญชีเกษตรอาสา ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านบัญชี
โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ โรงเรียนบ้าน
หนองเรียน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional