Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ประชุมร่วมกับชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นของ จ.ยโสธร     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
พร้อมด้วย
ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมกับชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) เพื่อคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดยโสธร

ณ บ้านครูบัญชี นางเรวดี อ่อนแก้ว ประธานชมรมครูบัญชี บ้านคึมชาด
ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional