Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณกาฬสินธุ์
ร่วมให้การต้อนรับ นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 12
ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ระดับเขตในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อำเภอยางตลาด
และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional