Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีสี นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคคลากรของสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน
วันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดงาน
ณ บ้านบึง หมู่ที่ 6 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional