Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ขอนแก่น บูรณาการงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำบัญชี     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ

บูรณาการงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นเขต 5 จัดอบรมสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อให้เกษตรกร
ได้เรียนรู้การทำบัญชี และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโคก ตำบลนาเพียง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional