Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ Smart farmer     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ

บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรม
โครงการ Smart farmer หัวข้อ การจดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และเข้าใจการจดบันทึก
บัญชี อีกทั้งสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้
โดยมีนายประสิทธิ์
มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าอบรม
จำนวน 50 คน
ณ สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional