Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2559 ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดคลินิก
บัญชีสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน และโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชี รับ–จ่าย
ในครัวเรือน ประโยชน์ของการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อประโยชน์
ในการวางแผน ในการประกอบอาชีพ
โดยมีพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงสาธิตการใช้ประโยชน์
ที่ดินแปลงรายแปลง หมู่ 10 บ้านรักชาติ บ.นุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional