Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านบัญชี พร้อมทั้งแจกวารสารและเอกสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่
เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
โดยมี นายสังวรณ์ โพธิ์ศรี
ครูบัญชีเกษตรกรอาสาอำเภอหนองใหญ่
ร่วมให้คำแนะนำพร้อมกระตุ้นให้
ผู้รับบริการมีความสนใจในการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการออม
และสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนบ้านเขาซก
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional