Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย
นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์มุกดาหาร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี”
เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี
และให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถจัดทำ
บัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เป็นประโยชน์ทั้งในการประกอบอาชีพและในชีวิต
ประจำวัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนภูแผงม้า
หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional