Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี"     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ออกให้บริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี และให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักรายรับ
รายจ่าย รู้จักเงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้ โดยเกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน
และในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ วัดทุ่งโพ บ้านทุ่งโพ
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional