Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.3 จัดสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์”      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดการสัมมนา
โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ
สหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในสังกัดพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และสุรินทร์ รวม 20 คน
เข้าร่วมสัมมนา
      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
เค.เอส.พาวิลเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การสัมมนา ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการสอบบัญชีสหกรณ์
ภาคเอกชน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ และสัญญาณเตือนภัยที่ต้องจับตามองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional