Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2559 และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เยาวชน เพื่อให้นำเอาหลักการทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน สามารถรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ออม และรู้จักการวางแผนการประกอบ
อาชีพ และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน
330 คน
โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ พลละอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional