Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย
นางสาวทิพยาภา รัตนวิจิตร เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2559
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนยากจน และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
     ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ได้ให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ณ วัดหนองละลอก
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional