Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด บูรณาการ
งานร่วมกับหน่วยงานราชการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3

จัดอบรมสอนแนะเกษตรกร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะสมาชิก
โครงการศิลปาชีพ บ้านหาดแพง
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ
สามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน คิดกำไรขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพได้ เพื่อนำไปปรับใช้แผนการใช้จ่ายในครอบครัว สร้างความเข็มแข็ง
แก่ครอบครัวและชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยได้รับ
เกียรติจาก พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์ ผบ.ร.3/หน.ศปร.เขตพื้นที่ ร.3 เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional