Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. มุกดาหาร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการศิลปาชีพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการศิลปาชีพ ปี 2559 โดยมีนายไชยนต์ คนเพียร ครูบัญชี
ตำบลกกตูม จังหวัดมุกดาหาร
เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายใน
ครัวเรือน และการคิดกำไรขาดทุนในการวางแผนประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยมี
เกษตรกร จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพนาโคกกุง–สานแว้ ตำบล
กกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional