Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ครั้งที่ 1/2559
โดยมีพันตำรวจเอกณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ รองประธานก
รรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เป็น
ประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
รามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional