Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเผยแพร่
พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมี นายสมศักดิ์
จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 โดยสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้สนใจในงานด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional