Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย
นางสาวอัจฉรา ชูแนม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
ในพิธี
ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
โดยให้คำแนะนำและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน
รวมถึงให้คำชี้แนะเพื่อให้นำเอา
หลักการทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถรู้รับ รู้จ่าย รู้ออม
และรู้จักการวางแผนในการประกอบอาชีพ และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional