Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ ปี 2559        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดโครงการ
  ฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ โดยมี นายวิทยา เชื้อคำจันทร์ ครูบัญชีตำบล
  หนองแคน
ร่วมบรรยายสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการคิดกำไร
  ขาดทุนในการวางแผนประกอบอาชีพของเกษตรกร จำนวน 120 ราย ณ ศูนย์ศิลปาชีพ
  หนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
  http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional