Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้)      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางพนิดา เต็มเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงาน
ราชการในสังกัด เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ในเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลด้านการ
จัดทำบัญชีมาใช้วางแผนด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
ณ บ้านพงษ์ทอง หมู่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional