Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. กาฬสินธุ์ ร่วมงานกีฬาประเพณีสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมงานกีฬาประเพณีสหกรณ์ เฉลิม
พระเกียรติ 88 พรรษาใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้าง
ความสามัคคี ความพร้อมเพียงของวงการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผลการแข่งขัน
กีฬาประเพณีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ตะกร้อชาย วิ่งกระสอบ และวิ่งตะขาบ โดยมี นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional