Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครราชสีมา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ครั้งที่ 31 "พระยาสี่เขี้ยวเกมส์”    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย
นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 31 "พระยาสี่เขี้ยวเกมส์”
ซึ่งจัดโดยสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน
ระหว่างหน่วยงาน ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional