Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก

เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
โดยมีข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional