Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่กลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางพนิดา เต็มเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้) ณ บ้านดง หมู่ 1 ตำบล
เทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional