Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง จัดอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านในวง ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
จัดอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรม
ผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านในวง
ปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียน
โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้เด็กและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional