Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาววาสนา ไชยวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากร
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
และสามารถนำความรู้การจัดทำบัญชีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ณ สหกรณ์
การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional