Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางกัญจนา สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องพลอยบอลลูน โรงแรมพลอยพาเลซ
จังหวัดมุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional