Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัดจังหวัดพะเยา    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จังหวัดพะเยา
พร้อมให้ข้อเสนอแนะการนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีมาใช้ในการบริหาร
งานสหกรณ์ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบโปรแกรม FAS ที่พัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายมานนท์ บัวแดง
ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยพนักงานสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional