Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันในเวทีประชาคมอาเชี่ยน    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย
นางกัญจนา สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการผลิต
ยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่การแข่งขัน
ในเวทีประชาคมอาเชี่ยน ให้แก่ผู้แทนองค์กรสหกรณ์ยางพารา นิคมสหกรณ์
วิสาหกิจยางพารากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับการผลิตยางพารา
ทั้งระบบ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ห้องมรกต
โรงเเรมพลอยพาเลซ มุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional