Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ รายละเอียด
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 การจัดสรรพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกัน
พิจารณาการจัดกิจกรรม รูปแบบสมุดบัญชี รูปแบบกระเป๋า เสื้อยืด พัด
ของขวัญของรางวัลที่แจก การประชาสัมพันธ์ และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนสำนักฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional