Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง”     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดการอบรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง โดยได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในสังกัดพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์
และชัยภูมิ จำนวน 28 คน รวม 27 สหกรณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18
ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการมืออาชีพ สัญญาณเตือนการ
ทุจริตในสหกรณ์ การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจสอบกิจการสู่การเป็นผู้นำองค์กร และเจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional