Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
มุกดาหาร
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชน ครั้งที่ 2/2558
โดยมี นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม และ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional