Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางทองม้วน สำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วย
ข้าราชการและพนักงานราชการ
จัดฝึกอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในพื้นที่
ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ
เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีรับ –
จ่ายในครัวเรือน และคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ เพื่อนำไปปรับใช้
ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน สร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัว
และชุมชน โดยมีนักเรียน จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional