Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร     เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางสาววิไลลักษณ์ ชาลือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"หลักสูตร การทำอาหารเลี้ยงโคขุนโดยใช้วัสดุท้องถิ่น (มันสัมปะหลังหมักยีสต์)"
ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ "หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙"
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองบัว อำเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional