Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. จันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
พร้อมบุคลากร
ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีพลเรือตรีเธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รอง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รักษาการการแทนผู้บัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional