Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ปัตตานี จัดประชุม 3 ฝ่าย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย
นางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
จัด
ประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี สหกรณ์จังหวัด และ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มที่ไม่มีพนักงานบัญชี
จำนวน 32 แห่ง เพื่อระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา กรณีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรไม่มีพนักงานบัญชี และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 143 คน ณ โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว
จังหวัดปัตตานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional