Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. อุทัยธานี ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมมอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional